Đo khoảng cách gián tiếp trên máy toàn đạc Topcon ES-GM Series

Đo khoảng cách gián tiếp trên máy toàn đạc Topcon ES-GM Series

Đo khoảng cách gián tiếp ( MLM) trên máy toàn đạc điện tử là ứng dụng dùng đề đo khoảng cách, chênh cao của 2 hoặc nhiều điểm. Chương trình đo khoảng cách gián tiếp được ứng dụng nhiều ở trong khảo sát giao thông. Đo trắc ngang, trắc dọc, đo vạt mái taluy…

1. Tính năng đo khoảng cách gián tiếp (MLM)

Để đo khoảng cách gián tiếp trên máy toàn đạc Topcon GM-Series, ta thực hiện như sau:

Từ màn hình cơ bản, chúng ta nhấn phím [F1] MENU. Di chuyển xuống MLM Xuất hiện màn hình như sau:

Nhấn phím [ENT] để bắt đầu vào chương trình.

Đo khoảng cách trên máy toàn đạc topcon

Màn hình sẽ xuất hiện:

Occ. Orien. : Thành lập trạm máy MLM : Vào chương trình đo luôn.

Một điểm lưu ý là phương pháp đo khoảng cách gián tiếp có thể thực hiện ngay cả khi tọa độ trạm máy chưa được thành lập.

đo khoảng cách trên máy toàn đạc topcon

Nhấn phím [ENT] để vào chương trình đo. Nhấn phím [F3] MEAS để đo. 

Sau khi đo máy sẽ báo cho chúng ta khoảng cách từ máy đến gương của điểm thứ nhất. Tiếp tục nhấn phím [F4] MLM để đo Điểm gương thứ 2. Sau khi đo xong lúc Lúc này máy sẽ xuất hiện:

khoảng cách nghiêng của 2 điểm SD khoảng cách ngang của 2 điểm HD chênh cao của của 2 điểm VD

đo khoảng cách trên máy toàn dạc topcon

Chúng ta có thể thay đổi xem độ dốc của 2 điểm bằng cách nhấn phím [FUNC] để Lật trang màn hình [P2] sau đó nhấn phím [F3] S/%

đo khoảng cách trên máy toàn đạc

2. Một số dòng máy toàn đạc Topcon đang được phân phối chính hãng trên thị trường

- Máy toàn đạc điện tử Topcon GM-100 Series

- Máy toàn đạc điện tử Topcon GM-50 Series

- Máy toàn đạc điện tử Topcon ES-100 Series