Hướng dẫn định hướng trạm máy trên máy toàn đạc điện tử Topcon ES GM

Hướng dẫn định hướng trên dòng máy toàn đạc điện tử TOPCON ES-GM

Nếu không định hướng trạm máy thì máy toàn đạc sẽ tự động lấy các số liệu tọa độ và định hướng của lần đo gần nhất để tính toán các điểm đo hiện tại. Vì vậy, chúng ta cần thiết lập và định hướng trạm máy trước khi đo đạc. Bài viết này hướng dẫn các bạn thiết lập và định hướng trạm máy trên máy toàn đạc điện tử TOPCON ES-GM.

1. Thiết lập trạm máy bằng phương pháp định hướng

- Tại trang [P2] màn hình cơ bản, ta nhấn phím [F1] Menu

- Di chuyển trường bôi đen đến Coordinate, nhấn phím [ENT]

- Chúng ta di chuyển trường bôi đen đến Occ.Orien. Sau đó ấn [ENT]

- Lúc này màn hình sẽ xuất hiện bảng thông số nhập tọa độ điểm đứng máy

Chúng ta nhập tọa độ điểm đứng máy, cao độ, tên điểm, chiều cao máy.

- Sau khi nhập xong chúng ta cài đặt điểm định hướng bằng cách:

  • Cách 1: Nếu định hướng bằng góc:

Chúng ta nhấn phím [F2] BS AZ. Nhập góc định hướng ở dòng HA-R.

(Chú ý: Góc nhập ở đây là góc phương vị, được tính từ 2 điểm tọa độ: điểm đặt máy và điểm định hướng. Tuy nhiên có những trường hợp đo không cần tọa độ nhà nước mà ta dùng hệ tọa độ giả định thì ta nhập góc phương vị bằng 0º00’00’’)

Sau đó chúng ta bắt gương chính xác và nhấn phím [F4] OK.

  • Cách 2: Nếu định hướng bằng tọa độ:

Chúng ta nhấn phím [F3] BS NEZ. Sau đó nhập lần lượt toạ độ X,Y,Z

Như vậy chúng ta đã cài đặt xong trạm máy bằng phương pháp định hướng. Để kiểm tra tọa độ điểm định hướng thực tế có đúng với điểm tọa độ lý thuyết hay không chúng ta vào Observation 

Nhấn phím [ENT]. Màn hình sẽ xuất hiện:

Sau đó nhấn phím [F4] MEAS để đo kiểm tra

2. Một số dòng máy toàn đạc điện tử Topcon trên thị trường

- Máy toàn đạc điện tử Topcon GM-100 Series

- Máy toàn đạc điện tử Topcon GM-50 Series

- Máy toàn đạc điện tử Topcon ES-100 Series