Hướng dẫn cách dùng máy toàn đạc Topcon GTS-230/235/255
ten-1620650285

TOPCON GTS 235

Máy toàn đạc Topcon là loại máy toàn đạc điện tử sử dụng công nghệ hiện đại, cho phép vận hành từ xa chỉ bởi duy nhất một người. Vì sao nên lựa chọn máy toàn đạc Topcon GTS-230/235/255? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Vì sao nên chọn máy toàn đạc điện tử Topcon?

Giữa rất nhiều loại máy toàn đạc điện tử, vì sao nên lựa chọn máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-230/235/255? Máy toàn đạc điện tử Topcon được thiết kế tỉ mỉ, từng chi tiết của máy đều được kiểm định nghiêm ngặt chất lượng trước khi đưa vào sử dụng. Máy có tính tương thích cao, có thể kết hợp với nhiều loại thiết kế đo đạc khác, dễ sử dụng, vận hành giúp đảm bảo hiệu suất công việc tốt nhất. Chính những điều này đã khiến máy toàn đạc điện tử Topcon trở thành lựa chọn hàng đầu hiện nay.

Vì sao nên chọn máy toàn đạc điện tử Topcon?

Vì sao nên chọn máy toàn đạc điện tử Topcon?

Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Topcon

Hướng dẫn sử dụng máy Topcon như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết ngay dưới đây nhé!

Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Topcon

Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Topcon

Đo kiểm tra (không lưu) Topcon GTS-230/235/255

Chức năng đầu tiên trong cách sử dụng máy toàn đạc Topcon GTS-230/235/255 đó chính là đo kiểm tra - không lưu.

Đo góc nhấn phím (ANG)

Khi máy khởi động, màn hình sẽ luôn ở trong chế độ mặc định chỉ đo góc. Nếu quý khách không ở trong trạng thái này, chỉ cần ấn ANG để quay lại chế độ chỉ đo góc. Trong đó:

 • HR: Góc ngang.
 • V: Góc đứng.

Đo góc cạnh

Quý khách có thể sử dụng máy để đo góc cạnh với nhiều chức năng như sau:

Đo góc bằng, cạnh bằng và chênh cao

Trong chức năng đo này, quý khách cần sử dụng các phím F để lựa chọn chế độ đo. Trong đó:

 • HR: Góc bằng.
 • VD: Chênh cao.
 • HD: Khoảng cách ngang.
Đo góc đứng, góc bằng, cạnh nghiêng – ấn phím đo khoảng cách – chênh cao (ANG) 2 lần

Trong chức năng đo này, quý khách cần lưu ý:

 • HR: Góc bằng.
 • V: Góc đứng.
 • SD: Khoảng cách nghiêng.
Đo tọa độ (ấn phím đo tọa độ)

Trong chức năng này, quý khách sử dụng phím F, lưu ý một số ký hiệu:

 • N: Tọa độ theo phương X.
 • E: Tọa độ theo phương Y.
 • Z: Cao độ.

Trình đơn phím Menu của Topcon GTS-230/235/255

Để hiểu về hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Topcon, quý khách cần phải nghiên cứu những chức năng dưới đây:

Màn hình trang 1 (P1)

Trong phần màn hình trang, quý khách cần lưu ý 3 màn hình với các ký hiệu như sau:

Màn hình trang 1

 • F1 - Data Collection: Đo và lưu lại trong máy.
 • F2 - Layout: Bố trí điểm.
 • F3 - Memory MGR: Quản lý bộ nhớ.

Màn hình trang 2

 • F1 - Programs: Các chương trình đo ứng dụng.
 • F2 - Grid Factor: Tỷ lệ lưới chiếu.
 • F3 - Illumination: Bật/tắt chiếu sáng màn.

Màn hình trang 3

 • F1 - Parameters: Điều chỉnh các thông số cho máy.
 • F2 - Contrast: Điều chỉnh độ tương phản màn hình.

Chức năng khảo sát của Topcon GTS-230/235/255

Một số chức năng khảo sát của Topcon GTS-230/235/255 phải kể đến như:

Chọn File

Từ màn hình - nhấn phím Menu, xuất hiện màn hình P1 - nhấn F1, xuất hiện Select A File.

Khai báo trạm máy

Sau khi chọn File, màn hình mới xuất hiện để cài đặt các thông số trạm máy, điểm định hướng - Nhấn F1: Khai báo trạm máy.

Trong trường hợp khai báo trạm máy bằng tọa độ, nhấn F4 - nhấn F1, nhập tên trạm máy.

 • Nếu có điểm đã lưu trong máy phù hợp, nhấn F3 để chấp nhận.
 • Nếu chưa có điểm lưu, máy sẽ báo, ấn F3 để tới màn hình nhập tọa độ - nhấn F1 để bắt đầu nhập. Sau khi xong, nhấn F4, nhấn tiếp F3 nếu muốn lưu tọa độ.

Khai báo điểm định hướng

Sau khi khai báo, máy sẽ trở về màn hình Data Collection.

Nhấn F2 để khai báo điểm định hướng - nhấn F4 để nhập điểm định hướng bằng tọa độ, sau đó nhấn F1 để nhập tên điểm định hướng.

 • Nếu điểm định hướng đã lưu, nhấn F3 để chấp nhận.
 • Nếu chưa lưu, nhấn F3 - NE/AZ để nhập, sau đó nhấn F3 - Meas để đo.

Bắt đầu làm việc với chương trình khảo sát

Sau khi hoàn thành các công tác trên, nhấn F3 - FS/SS để bắt đầu công tác đo.

Chương trình bố trí điểm của Topcon GTS-230/235/255

Sau khi cài đặt trạm máy xong, màn hình sẽ xuất hiện chương trình Layout 1/2, ấn vào F3 - Layout để khởi động chương trình bố trí điểm của Topcon.

Chương trình giao hội nghịch (Resection)

Chương trình này được thực hiện trên màn hình cơ bản, nhấn Menu - ấn F2 (Layout). Chọn File - nhấn F4 (Enter) - nhấn F4, chuyển sang trang 2 - nhấn F2 (New Point) - F2 (Resection) để bắt đầu chương trình giao hội nghịch.

Trình đo ứng dụng máy Topcon GTS-230/235/255

Trình đo ứng dụng máy Topcon gồm 2 chương trình cơ bản sau đây:

Chương trình 1

Trong chương trình này, quý khách cần lưu ý một số ký hiệu sau:

 • F1 – REM: Đo cao không với tới.
 • F2 – MLM: Đo khoảng cách gián tiếp.
 • F3 – Z COORD.
REM: Đo chiều cao không với tới bằng 1 trong 2 cách (ví dụ đo cây)
 • Cách 1: F1 (INPUT), nhập chiều cao gương, bắt gương tại vị trí gốc cây, bấm - F1 (MEAS), đợi đo xong hướng ống lên ngọn cây, máy sẽ hiện chiều cao cây.
 • Cách 2: F2 (NO R.HT), không cần nhập chiều cao gương. Đặt gương tại gốc cây bấm F1 (MEAS), đợi máy đo xong hướng ống kính đến gốc cây, bấm F4 (SET), sau đó hướng ống kính lên ngọn cây, chiều cao cây sẽ hiện lên màn hình.
MLM: Đo khoảng cách giữa 2 gương

Có 2 cách để đo khoảng cách giữa 2 gương:

 • Cách 1: Sử dụng hệ số lưới - F1 (USE G.F).
 • Cách 2: Không sử dụng hệ số lưới - F1 (DON’T USE); A, B, C là điểm đặt gương.
Z COORD: Đo lấy lại độ cao trạm máy (không có độ cao trạm máy nhưng có cao độ điểm đặt gương)
 • Cách 1: F2 (DON’T USE) - F1 (OCC PT INPUT) nhập tọa độ đứng máy, bỏ qua dòng cao độ.
 • Cách 2: F2 (REF MEAS) rồi nhập tọa độ điểm đặt gương - ENTER, nhấn F1 (INPUT) nhập chiều cao gương, bắt gương xong nhấn F3 (YES). Nếu đo tiếp điểm khác nhấn F1 (NEXT), kết thúc ấn F4 (CALC), máy sẽ tính ra độ cao trạm máy, nhấn F4 (SET) để lưu lại kết quả và hoàn thành chương trình.

Chương trình 2

Trong chương trình 2, quý khách cần lưu ý:

 • F1 - AREA: Tính toán diện tích.
 • F2 - POINT TO LINE: Đo đường tham chiếu.
 • F3 - ROAD.

Quản lý bộ nhớ máy Topcon GTS-230/235/255

Trong màn hình cơ bản, chọn Menu - F3 (MEMORY MGR) để thực hiện quản lý bộ nhớ máy. Phần này sẽ có 3 trang:

Trang 1

 • F1 - FILE STATUS: Thống kê dữ liệu đo.
 • F2 - SEARCH: Tìm điểm đo đã lưu.
 • F3 - MAINTAN: Sửa số liệu, file.
 • F4 - Sang trang.

Trang 2

 • F1 - COORD. INPUT: Nhập và lưu dữ liệu tọa độ.
 • F2 - DELETE COORD: Xóa điểm tọa độ đã lưu.
 • F3 - PCODE INPUT: Nhập, sửa mã điểm (CODE).
 • F4 - Sang trang.

Trang 3

 • F1 - DATA TRANSFER: Truyền dữ liệu.
 • F2 - INITIALIZE: Xóa dữ liệu khỏi bộ nhớ.

Nhập tọa độ trực tiếp vào Topcon GTS-230/235/255

Từ màn hình cơ bản, nhấn Menu - F3 (MEMORY MGR) - nhấn F4 chuyển sang màn hình 2.

Nhấn F1 (COORD. INPUT) để nhập và lưu dữ liệu tọa độ, xuất hiện màn hình Select A File để chọn file dữ liệu.

Nhấn F4 (ENTER) để chấp nhận FILE - F1 (NEZ) để chọn nhập dữ liệu bằng tọa độ, xuất hiện màn hình COORD. DATA INPUT - nhấn F1 (INPUT) để nhập tên điểm cần lưu - F4 (ENTER) để đồng ý.

Top 3 máy toàn đạc điện tử Topcon tốt nhất 2021

Hiện nay, máy toàn đạc điện tử Topcon được nhiều người ưa chuộng và sử dụng phổ biến. Một số loại máy toàn đạc tốt nhất hiện nay được phân phối trực tiếp bởi THC như:

 • Máy toàn đạc điện tử Topcon GM-50 Series (GM-52, GM-55).
 • Máy toàn đạc điện tử Topcon OS Series (OS101, OS102, OS103, OS105).
 • Máy toàn đạc điện tử Topcon GM-100 Series (GM101, GM102, GM103, GM105).

Top 3 máy toàn đạc điện tử Topcon tốt nhất 2021

Top 3 máy toàn đạc điện tử Topcon tốt nhất 2021

Ba loại máy này được đánh giá tốt nhất bởi chúng sở hữu những ưu điểm vượt trội như sau.

Chất lượng

Sản phẩm do THC cung cấp đều được trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt về chất lượng. Mỗi sản phẩm đều đảm bảo độ chính xác cao nhất, mang đến cho quý khách công cụ đo đạc thuận tiện, hiệu quả.

Ngoài ra, sản phẩm còn có độ bền cao, thời gian bảo hành chính hãng lâu dài. Những dòng máy này còn được tích hợp công nghệ mới nhất hiện nay, mang đến cho quý khách trải nghiệm tốt nhất.

Dễ sử dụng

Phần mềm làm việc của máy Topcon rất dễ nhìn, dễ vận hành và sử dụng. Về cơ bản, để sử dụng máy, quý khách chỉ cần nắm được các phím chức năng chính. Ai cũng có thể dễ dàng đo đạc mà không cần quá nhiều thao tác kỹ thuật rườm rà.

Độ tin cậy cao

Nhiều tiện ích được ứng dụng vào máy Topcon giúp đảm bảo hiệu quả tuyệt vời trong quá trình làm việc. Máy toàn đạc cho kết quả chính xác tuyệt đối với độ tin cậy cực cao. Nhờ đó, quý khách có thể tiết kiệm được thời gian, chi phí vận hành và tối ưu hiệu quả công việc.

Tương thích

Các loại máy này có độ tương thích cao, kết hợp hiệu quả với nhiều loại thiết bị. Rất dễ dàng để quý khách có thể liên kết máy toàn đạc điện tử Topcon với những loại thiết bị khảo sát, đo đạc, xây dựng khác. Toàn bộ hệ thống đo đạc sẽ hỗ trợ nhau giúp quý khách làm việc một cách hiệu quả nhất.

Tùy biến tốt

Cấu hình của máy sử dụng bộ mã nguồn mở, giúp quý khách có thể tùy biến các chức năng cần thiết, điều chỉnh máy theo nhu cầu cá nhân một cách dễ dàng, thuận tiện. Các phím chức năng được hiển thị trực quan, dễ hiểu, dễ điều chỉnh.

Độ chính xác cao

Đây là yếu tố được ưu tiên hàng đầu của các loại máy Topcon, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. Dòng máy Topcon được thiết kế với độ chính xác góc 1″, 2″, 3″, 4″, 5″, quý khách có thể tùy chỉnh theo nhu cầu công việc cá nhân. Khối đo EDM được cải tiến, cho phép người sử dụng có thể đo xa lên đến 4000m và đo không gương lên đến 500m.

Đại lý phân phối máy toàn đạc hãng Topcon

Hiện nay, THC là đại lý phân phối máy toàn đạc Topcon chính hãng với các chính sách bảo hành, bán hàng và mức giá tốt nhất trên thị trường. Chúng tôi cam kết chất lượng sản phẩm tương xứng với số tiền mà quý khách bỏ ra. Ngoài ra, tại THC, quý khách được hỗ trợ giao hàng toàn quốc và chính sách trả góp (trả trước 70%).

Nếu quý khách có nhu cầu đặt mua máy toàn đạc Topcon, có thể liên hệ với THC tại:

 • Địa chỉ: Số nhà 60, đường 8, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, Việt Nam.
 • Số điện thoại: 0928939789
 • Email: congtythc.cgm@gmail.com